Söderhamn i
framåt skärgårdssatsning

Söderhamn har, som ingen annan kommun i Gävleborgs län, satsat på skärgården. I dag finns övernattningsstugor, vandrarhem, kommunal båt som trafikerar fyra öar, turbåten m/s Moa som kommunen stöttar, underhåll och utbyggnad av infrastruktur som bryggor och farleder samt en skärgårdsterminal centralt i staden.

Det var ingen självklarhet att Söderhamn skulle bli den främsta skärgårdskommunen på Jungfrukusten. Hudiksvall har större skärgård med nästa tre gånger så många fiskarkapell på öarna jämfört med Söderhamn. Gävle har en stor skärgård och störst befolkning i länet. Men det var Söderhamn, som tog de strategiska besluten och gjorde verkstad.

En förening som har koll på vad som händer på skärgårdsområdet i Sverige är Skärgårdarnas riksförbund (SRF). Årets stämma var i Söderhamn. Där fick Henrik Olsson, som ansvarar för skärgårdsutvecklingen i Söderhamn, berätta om bakgrunden.

Söderhamns kommun har byggt upp en speciell skärgårdsenhet. Det hela började 2007–2009 som ett utvecklingsprojekt. År 2009 kom ett kommunalt beslut om långsiktig inriktning på skärgårdsutveckling. Under 2018 fick kommunen en ny ledningsorganisation för hamnar och kust med uppdraget att förvalta kommunens tillgångar i skärgården och ansvara för driften av anläggningar, för rörligt friluftsliv och märka ut farleder.

En av Söderhamns skärgårdsöar har vandrarhem förlagt till den gamla lotsstationen, Rönnskär. Ytterligare tre öar har övernattningsstugor, Storjungfrun, Klacksörarna och Enskär.

Kommunen har billig taxibåt, som man kan beställa för resa till och från de fyra öarna.

Den som vill följa Skärgårdsenheten gör den lämpligen på den mycket populära facebooksidan Skärgårdsenheten Söderhamn, som har över 2 800 följare.

Söderhamns kommun har öppnat skärgården på ett sätt som borde sporra Hudiksvall och Nordanstig till efterföljd, där det finns en ö-övernattningsstuga per kommun och ingen taxibåt.

Jörgen Bengtson