Omstöpning av
Östersjökustfisket

För inte så länge sedan var kustfisket stort och levande i den svenska delan av Östersjön. Nu återstår en rännil av detta fiske.

Omfattningen av fisket varierar längs kusten. Den kuststräcka som fått känna av störst tillbakagång är sannolikt fisket i norra Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och delvis Ångermanland, där producentkooperationen Gävlefisk tidigare fanns. Fisket i detta område har genomgått en mycket stor omställning.

En som beskriver detta är fiskarsonen Joakim Westlund, född och uppvuxen i fiskeläget Skärså, Norrala, numera bosatt i grannsocknen Enånger.

På webbplatsen Kustfiskarna.se har Joakim Westlund en blogg, som beskriver omstöpningen, historien och nutid. Den startade i december 2019 och har så här långt avsatt tre artiklar.

”Det gick att ställa om!”, är den hoppfulla rubriken på bloggen den 9 januari 2020.

Han berättar om hör det sjöd av fiskeliv i Skärså ända in på 1960-talet. Sedan kom nedgången och ett fåtal fiskare som fortsatte, nu i mer storskalig form med trålare.

– Min pappa och farbror hörde till ett fåtal Skärsåbor som fortsatte med fisket, berättar Joakim Westlund.

I dag är det bara hans bror kvar, Dennis Westerlund. Dråpslaget, som hade kunna fälla honom, var när Gävlefisk försvann. Då hade han inte längre något grossist att leverera fångster till. Dennis Westerlund är samtidigt exempel på att det går att ställa om.

– År 2000 byggde han ett ordentligt rökeri som han nu vuxit ur. I somras nyinvigde han rökeriet rejält utbyggt med separat butik, kök och kafédel, skriver brodern i sin blogg.

Nu kan Dennis Westerlund och sambo Elenor Svensson leva på det fisket och dess förädling ger. Liknande exempel finns också på andra platser längs södra Norrlandskusten.

Bakom webbplats och blogg står den nystartade producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet. Den organiserar yrkesfiskare i norra Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland ”samt andra som är verksamma i deras verksamheter”.

Kustfiskarna ser, skriver Joakim Westlund, som sin huvuduppgift att ”bevaka yrkeskårens intressen gentemot myndigheter, sprida kunskap till allmänheten om vad kustfisket har att erbjuda och skapa opinion för att förbättra förutsättningarna för det småskaliga fisket”. Det handlar alltså inte längre om att vara en organisation, som köper in och förädlar fisk, som gamla Gävlefisk var.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skriva om Dennis Westlunds satsning i Skärså: Storslam för Hälsingland i mathantverks-SM (17 oktober 2019) och Skärså får nytt havskafé (28 maj 2029).

Jörgen Bengtson