Söderhamn planerar
för ny stadsdel

Söderhamn har ett problem. Stadens centrum ligger inte längre vid järnvägsstationen, för den har blivit förflyttad till E4:an. Men nu har Söderhamns kommun bestämt sig för att planera för en ny stadsdel, som ska förbinda staden med Resecentrum och E-center.

I den nya översiktsplanen skapar kommunen förutsättningar för 500 nya bostäder i denna nya stadsdel fram till år 2030. Det betyder också att Söderhamn planerar för en expansion, efter drygt tjugo år av nedläggningar, avvecklingar och stadigt minskad befolkning i det som en gång i tiden var Norrlands tredje största stad.

Resecentrum byggdes i utkanten av Söderhamn 1996. Då fanns planer på att utveckla staden, för att knyta samman stadsdelarna. Drygt två decennier senare, år 2017, beslutade kommunfullmäktige om ett planprogram för en helt ny stadsdel, Söderhamnsporten.

Planerna är att under flera år utveckla området i etapper. Fullt utbyggd kommer den nya stadsdelen att rymma 500 bostäder, industrilokaler, kontor och grönområden.

– Vi har avsatt 34 miljoner för att påbörja arbetet med infrastrukturen på området, bland annat bygga en ny väg och rondell, förstärka en bro och flytta pendlarparkeringen. Detta inleds nu i vår, säger Marianne Johansson, tillförordnad vice kommunchef, i en kommunal annons i Helahälsingland.se.

– Den nya stadsdelen är attraktiv av flera skäl. Läget vid Ostkustbanan, E4 och riksväg 50 gör Söderhamnsporten till länets starkaste nod för resande och transporter, säger Ingemar Olofsson, samhällsplanerare på Söderhamns kommun, i annonsen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om Söderhamnsporten: Söderhamn vidgar staden (13 oktober 2017).

Jörgen Bengtson
Bild: Söderhamns kommun

Nyheten uppdaterad 30 april 2020