Söderhamn på gång
med ny stadsdel

Söderhamnsporten.

Lägg namnet på minnet, för det är Söderhamns nya stadsdel. Den ligger vid västra infarten från Europaväg 4, i anslutning till järnvägsstationen/resecentrum.

Söderhamn har ett problem. Stadens centrum ligger inte längre vid järnvägsstationen, för den blev 1996 förflyttad från centrum till nära E 4:an. Söderhamns kommun har bestämt sig för att planera för en ny stadsdel, som ska förbinda staden med resecentrum och E-center.

Sedan fler år arbetar kommunen med att utveckla Söderhamnsporten, som dock ännu befinner sig på planeringsstadiet. Området ska i framtiden bli en attraktiv del av Söderhamns stadskärna, en kollektivtrafiknod och ”levande mötesplats för såväl Söderhamnsbor som regionen i stort”. Området kommer att få både bostäder och verksamheter.

En tung aktör är redan klar med etableringen, matvarujätten Willys (bilden). Den är också på gång till Hudiksvalls södra infart, så både kuststäderna kommer att få Willys mellan E4:an och stadens centrum.

Utvecklingen av Söderhamsporten börjar med detaljplanen för Willys och den första etappen i kommunens åtaganden, med trafiklösningar i området.

I andra etappen handlar utvecklingen av Söderhamnsporten om att ytterligare bygga ut infrastrukturen med en ny pendlarparkering, en ny huvudgata mot Blötängarna och bro över Söderhamnsån/Söderalaån, som rinner strax intill resecentrum.

– Då öppnas det upp för nya områden som borde vara intressanta för nyetableringar, beroende på vad man vill med området, säger Erik Nordgren, projektledare för Söderhamnsporten, på kommunens webbplats Soderhamn.se.

Modellen visar hur det kommer att se ut när Willys står på plats, förhoppningsvis någon gång under 2022. Modellen har vyn mot öster.

I den nya översiktsplanen skapar kommunen förutsättningar för 500 nya bostäder i denna nya stadsdel fram till år 2030. Det betyder också att Söderhamn planerar för en expansion, efter drygt tjugo år av nedläggningar, avvecklingar och stadigt minskad befolkning i det som en gång i tiden var Norrlands tredje största stad.

Kommunen ser stor potential för stadsdelen, strategiskt placerad vid Ostkustbanan, E 4 och riksväg 50. Kommunen ser Söderhamnsporten som länets starkaste nod för resande och transporter.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om Söderhamnsporten: Söderhamn planerar för ny stadsdel (27 april 2020) och Söderhamn vidgar staden (13 oktober 2017).

Jörgen Bengtson
Bild: Söderhamns kommun