Skräpfiske i fokus

Tre av länets fyra kustkommuner har börjat visa intresse för internationell samverkan mellan kustkommuner. Det sker inom ramen för Kommunernas internationella miljöorganisation (Kimo), som framför allt arbetar med havsmiljön i form av olika projekt och lobbyverksamhet.

Hittills har Söderhamn varit den nordligaste medlemskommunen i Sverige. Men på ett tvådagarsmöte i Söderhamn i veckan var också Hudiksvall och Gävle med.

Från början var Kimo ett norskt initiativ för att värna Nordsjön. Det har i dag vuxit till ett nätverk med cirka 150 kommuner från 15 länder runt Östersjön och Nordsjön. I Sverige är bland annat Helsingborg, Varberg, Göteborg, Öckerö, Orust, Kungälv, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Söderhamn medlemmar.

Ett aktuellt projekt som startade hösten 2011 är Skräpfiske (Fishing for litter, FFL). FFL handlar om skräp, som följer med fiskets nät eller trålar. Fiskarna tar skräpet i hamn. Tre hamnar i södra Sverige – Simrishamn, Nogersund och Ronehamn på Gotland – deltar i projektet. I en av hamnarna fick man på kort tid ihop 3,5 ton skräp.

Kimo har sedan tidigare FFL-projekt i England, Skottland, Belgien och Nederländerna. Målet är att få med alla Östersjöländer i projektet.

Kimo Sverige arbetar, enligt sin hemsida, i huvudsak med ”marint skräp och oljeförorening, nedskräpning av stränder, dumpade kemiska vapen, utsläpp från tvåtakts utombordsmotorer, sjöfartens luftutsläpp och utvecklingen mot en hållbar sjöfart (”clean ship approach” etc).”

Jörgen Bengtson