Råtalloljan kvar ett år

Utsläppet av råtallolja i Sandarne dagarna före jul 2011 skulle vara sanerat och klart under sommaren 2012. Så blev det inte. Först under nästa sommar räknar Söderhamns kommun med att den naturliga nedbrytningen av råtalloljan ska ha gjort sitt.

Hälsingekusten.se har i flera artiklar berättat om problemen med råtalloljan, som påverkat natur- och djurliv och försämrat turismförutsättningarna i delar av Söderhamns skärgård. I artikeln Dyr och sen oljesanering (5 mars 2012) räknade kommunen med att saneringen skulle vara klar i år. I början av juli, Råtalloljan fortsatt problem (10 juli 2012), vågade kommunen inte säga när det hela skulle vara klart.

Nu visar det sig ta långt mer tid än man först trodde.

– Vi hade hoppats på en snabbare nedbrytning i år, säger Ingrid Håstad på statliga Oljejouren till Söderhamns-Kuriren (24 juli 2012).

Nu räknar man med att det behövs en sommar till. Enligt Kuriren räknar experterna med att läget ska vara betydligt bättre nästa år, när naturen – i första hand solen – gjort sitt.

Nedbrytningen tar tid för att vår- och sommarvärmen uteblivit och för att sanerarna underskattade tiden det tar att bryta ner den biologiska råtalloljan.

Ytterligare ett problem är att delar av oljan har sjunkit till havets botten, vilket den normalt sett inte ska kunna göra. Men en kombination av väder, vind och olika salter i havsvattnet, gör att oljan har rört sig mellan vattenlagren och lagt sig på havsbotten, vilket är mycket ovanligt. Hur man ska sanera den sjunkna oljan är oklart. Den lär vara ett problem som kvarstår även efter 2013.

Jörgen Bengtson