Stränder snabbt städade

I helgen ryckte flera ungdomslag ut och städade snabbt Ljusnans stränder inom ramen för ”älvstädar-SM”. För tredje året i rad tävlade idrottsföreningar i olika delar av Sverige i denna udda gren.

LjusnanLängs Ljusnans stränder var det på lördagen 345 ungdomar från 13 idrottsföreningar, som gav sig i närkamp med skräp. Föreningarna är hemmahörande från Ljusne till Sveg.

Ytterligare tre älvar – Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven – fick sina stränder renade från skräp den 29–30 augusti. Årets insats längs Ljusnans mynning och uppströms resulterade i att stränderna blev befriade från cirka 20 ton skräp.

Sämre sommarväder och mycket skräpplockande sommaren 2014, gjorde att det blev mindre skräpfångst i år.

Denna älvstadaraktivitet är en av flera, som renar kusten från skräp. En mycket stor aktivitet är städkampanjen ”Clean-Up Kust” – tidigare Kusträddardagen – som stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) genomför längs våra kuster. En annan är den ideella organisationen Städa Sveriges arbete.

Skräp i hav och på stränder är inte bara ett estetiskt problem. Skräpet dödar eller skadar också fåglar, fiskar, marina däggdjur och betande boskap längs kusten, som äter eller trassla in sig i skräp.

Jörgen Bengtson
Foto: Ljusne.se