Dåligt väder
oroar mest

Sämst med att vara ute med egen båt är dåligt väder. Bäst är naturen och lugnet.

Det visar en undersökningen av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov på uppdrag av försäkringsbolaget If, rapporterat Båtliv på nätet.

Det absolut största orosmolnet för svenska båtägare, framförallt för kvinnor, är dåligt väder. På andra plats kommer rädslan för andra okunniga båtägare, följt av oron för att ens egna kunskaper och erfarenheter inte ska räcka till när man lägger till.

Det bästa med en båtsemester är enligt nästan var tredje båtägare att vara ute i naturen, enligt undersökningen. Därefter kommer lugnet ute bland kobbar och skär (förutom för stockholmare som i lägst grad av alla län angav ”lugnet” som det som de uppskattar mest), och möjligheten att få umgås med sin partner och familj. Även möjligheten att ta sig till avskilda platser lockar många svenskar på båtsemester.

– Det är tydligt att svenskarna är ett naturälskande folk, säger Arvid Böhm, båtexpert på If.

Så här svarar deltagarna i undersökningen på frågan: Vad tycker du är det jobbigaste med att vara ute med båten?
• oro för dåligt väder: 22 procent
• andra okunniga båtägare: 10 procent
• lägga till: 8 procent
• dåligt med plats vid bryggor: 6 procent
• många personer samlas på liten yta: 5 procent
• navigera: 4 procent
• slussa: 3 procent
• annat: 9 procent
• tycker aldrig att det är jobbigt att vara ute med båten: 31 procent

Så här fördelar sig svaren på frågan: Vad är det roligaste med att vara ute med båten?
• vara ute i naturen: 28 procent
• lugnet: 23 procent
• umgås med partner/familj: 15 procent
• möjligheten att ta sig till avskilda platser: 14 procent
• manövrera båten (själva seglingen, etc): 5 procent
• umgås med andra båtmänniskor i hamn: 4 procent
• annat: 8 procent
• tycker aldrig att det är roligt att vara ute med båten: 2 procent

Undersökningen är genomförd under perioden 23 april–2 maj 2018. Sammanlagt har 3 508 personer deltagit genom intervjuer på internet. Intervjuerna omfattar män och kvinnor, som bor i Sverige och är 18 år och äldre.

Båtliv är medlemstidning för Svenska Båtunionen.

Jörgen Bengtson
Foto: Båtliv