Naturister
oroade över framtiden

Hälsingland har inget officiellt naturistbad – nakenbad – men väl ett etablerat, inofficiellt naturistbad. Det ligger i norra utkanten av Stenö camping, söder om Söderhamn.

Coronasommaren 2020 gjorde att många valde att semestra på hemmaplan. ”Svemester” eller ”hemester” blev ett nytt begrepp.

Stenö camping fick ett rejält uppsving, liksom naturistbadet. Både utländska, långväga svenska och lokala naturister hittade till naturistbadet.

Badet drivs av ideella krafter. Det har funnits i 18 år. Söderhamns kommun äger marken och har under årens lopp satt upp skyltar, bord och brygga. Ideella krafter står för städning och underhåll.

Man hittar till badet från vändplanen vid Stenö in i skogen, rundar en liten kulle och följer staketet som avgränsar naturreservatet till uddens norra strand. Här finns nakenbadet, med två stora stenar som talar om att här är nakenbad. Badet har flera avskilda strandpartier, där vassen är bortröjd.

Nu är denna idyll hotad. Kommunen vill utöka stugområdet på Stenö camping. I anslutning till det finns önskemål om att ställa i ordning en ny strand i den del, där naturistbadet – och även ett hundbad – finns. Nakenbadarna är oroade över att naturistbadet riskerar att försvinna.

I en insändare på Helahälsingland.se (1 september) skriver en orolig naturist under signaturen ”Sol och bad”:

”Detta har givit upphov till oro bland badgästerna, som hört att badet riskerar att försvinna.”

Insändaren säger vidare: ”Lyckligtvis finns det gott om utrymme att göra ett nytt bad, i synnerhet bortom hundbadet eller på andra delar av den befintliga allmänna textilstranden.”

Oron hos den växande skaran nakenbadare finns dock kvar, även om beslutsfattarna i Söderhamn är positiva till att bevara nakenbadet.

Jörgen Bengtson
Foto: Svenska Naturistförundet