Ja till stadsdelen
Söderhamnsporten

Söderhamns kommun tog ett stort steg på måndagskvällen, när kommunfullmäktige sa ja till att börja bygga den nya stadsdelen Söderhamnsporten. Den ska länka samman staden med resecentrum och även E-Centerområdet.

Detta första ”ja” – flera kommer – handlar om att sälja drygt 12 000 kvadratmeter mark vid västra infarten för 4,5 miljoner kronor. Köpare är byggföretaget Arwidsro, som ska bygga butik för dagligvarukedjan Willys.

Utvecklingen av Söderhamsporten börjar med detaljplanen för Willys och den första etappen i kommunens åtaganden, med trafiklösningar i området.

Försäljningen är startskottet för en ny stadsdel kring nuvarande resecentrum i Söderhamn.

Söderhamnsporten befinner sig till stor del ännu på planeringsstadiet. Området ska i framtiden bli en attraktiv del av Söderhamns stadskärna, en kollektivtrafiknod och ”levande mötesplats för såväl Söderhamnsbor som regionen i stort”. Området kommer att få cirka 500 nya bostäder och rader av nya verksamheter fram till år 2030.

– Vi vill komma igång innan sommaren, i maj, säger projektledare Erik Nordgren till Sveriges Radio P 4 Gävleborg, om första etappen med Willys.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om Söderhamnsporten: Söderhamn på gång med ny stadsdel ( 5 februari 2021), Söderhamn planerar för ny stadsdel (27 april 2020) och Söderhamn vidgar staden (13 oktober 2017).

Jörgen Bengtson
Bild: Söderhamns kommun