Kustväg får backning

Kustvägens felande länk i Nordanstig, Lönnånger–Mellanfjärden, är hotad. Mark- och miljödomstolen har underkänt lantmätarens förrättning och återvisat ärendet till Lantmäteriverket. Meningen var att vägen skulle vara klar vid den här tiden.

För knappt ett år sedan (5 oktober 2012) beslutade Lantmäteriverket att godkänna en ny väg mellan Lönnånger och Mellanfjärden. Lantmäteriet gjorde en förrättning, som slog samman nuvarande Koffsandsvägen med en ny vägsträckning, som tillsammans skulle binda samman de två orterna.

Ett antal fastighetsägare längs Koffsandsvägen överklagade förrättningen och fick rätt. De anser dels att de inte har någon nytta av en ny väg, dels att vägsträckningen inte är färdigutredd.

Domstolen håller med. Förrättningen uppfyller inte det så kallade väsentlighetsvillkoret – att det finns ett påtagligt behov. Domstolen anser inte heller att den nya vägen ger Koffsandsvägens fastighetsägare någon ”nettonytta”.

Nu får berörda markägare och Nordanstigs kommun göra om processen med Lantmäteriet. Vad slutresultatet blir är oklart.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om arbetet med att få en sammanhållande kustväg i Nordanstig: Steg mot ny kustväg (12 mars 2013), Snart klart med kustväg (26 januari 2013), Nytt steg mot kustväg (15 september 2012), Nordanstig får hel kustväg (21 augusti 2012) och Samlad kustväg i Nordanstig? (21 april 2011).

Jörgen Bengtson