Nytt ”mittenalternativ”
för järnväg i Hudiksvall

Järnvägsentreprenören Sigurd Melin ger sig inte. Han vill hitta en kompromiss för järnvägsdragningen genom Hudiksvall, ett ”mittenalternativ” (bilden) mellan det östra centrumalternativ, som kommunstyrelsen förordar, och det västra alternativ utanför stadens centrum, som Moderata samlingspartiet med flera kämpar för.

hudiksvalls-station-mellan– Jag upptäckte att stationsområdet skulle kunna göras större än jag tidigare antagit, totalt 6 hektar, och därmed kunna utvecklas till en ny tätortskärna. Området ligger såpass nära centrum att de två områdena i framtiden kan växa ihop, både längs Kungsgatan och längs Lillfjärden. Kungsgatan mellan Jakobsbergsvägen och Bergsjövägen skulle på sikt kunna bli en affärsgata, med ett varierat kommersiellt utbud åtminstone längs västra sidan av gatan, skriver Sigurd Melin på facebooksidan Politik i Hudiksvall.

Den nya stationen skulle, i Sigurd Melins gestaltning, få en sydlig utgång mot sjukhuset 400 meter bort och centrum 600 meter från utgången samt en nordlig utgång med Glysis 200 meter åt öster.

Långvind.com har i flera artiklar skildrat striden mellan olika dragningar av dubbelspår genom Hudiksvall.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft några artiklar om järnvägsdragningen genom Hudiksvall: Nytt stationsalternativ i Hudiksvall? (2 oktober 2016), Nytt spårförslag i Hudiksvall (18 februari 2016) och  Järnvägsavgörande i Hudik (8 november 2015).

Jörgen Bengtson
Karta: Sigurd Melin