Forsbackabron
stänger i tre veckor

Forsbackabron i Söderhamn kommer att vara avständ 27 augusti–16 september 2018 på grund av reparationsarbeten. Den håller dock öppet för gång- och cykeltrafik. Motorfordon får ta omvägen över Vågbro.

Forsbackabron är en av få broar på Hälsingekusten. Den kortar vägen från Söderhamn till den stora halvön öster om staden – avgränsad i söder av Söderhamnsfjärden och i norr av Norrfjärden och Midsommarfjärden – är via Forsbackabron.

Bron över Lötån var länge en enfilig träbro, som inte kunde ta tung trafik. Den var ett provisorium, ett resultat av regementet Ing 1:s ingenjörskonst 1981. Träbron var ett övningsobjekt, som ersatte en tidigare spång över Lötån och våtmarkerna vid Granskär.

Den 24 augusti 2011 stod en ny, tvåfilig bro med gång- och cykelväg färdig. Brobygget tog tio månader. Den nya bron är i betong och tar tung trafik utan begränsning. Bron eliminerar en omväg över Vågbro på fyra kilometer.

Forsbackabron har blivit allt viktigare för Söderhamn i takt med att fritids- och permanentbebyggelsen har ökat på norra sidan av Söderhamnsfjärden.

Nu har det gått sju år sedan Forsbackabron byggdes, och den behöver redan stängas av för underhållsreparation.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om Forsbackabron: Forsbackabron öppnar (19 augusti 2011), Skärgårdsbro klar (9 augusti 2011), Skärgårdsbro stängd (30 september 2010), Ny Forsbackabro om ett år (5 juni 2010) och Hälsingekusten får nya broar (26 november 2009).

Jörgen Bengtson
Karta: Söderhamns kommun