Enda chansen
se Hedningahällan

Vill du se den mytomspunna stenåldersbokplatsen Hedningahällan i Enånger på Hälsingekusten? Då finns en enda chans i år: lördagen den 2 september 2023, med start klockan 15. Då tar arkeologerna Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson besökarna på en forntidsvandring till Hedningahällan.

STF hotell och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind arrangerar fyra forntidsvandringar i Enånger varje sommar. Nu har turen kommit till Hedningahällan. Liksom förra året gäller förhandsanmälan senast klockan 18 dagen före vandringen till info@langvind.com, 0650-822 33 eller 070-660 55 60.

Vandringen till sägenomspunna Hedningahällan – halvvägs mellan Ångersjön och Långvindsbruk på södra sidan av landsvägen – är en intressant resa i stenålderns tankevärld och materiella kultur. Har platsen varit en fästning, en handelsplats, en religiös plats med rituell betydelse eller kanske rent av en dåtida ”folkpark” där man ”bytte gener” med varandra?

Allt sedan Hedningahällan blev känd som fornminne på 1860-talet har platsen varit föremål för en rad olika tolkningar. Flera arkeologiska utgrävningar har ägt rum på platsen, men forskarna är inte överens om hur platsen ska tolkas. Den har inte varit en traditionell boplats, för platsen var en mindre klippö i en ytterskärgård. Men vad har den då varit?

Paret Nilsson rätar ut frågetecken och bidrar kanske med nya.

Guidningen börjar vid parkeringen på den lilla avtagsvägen till Hedningahällan, på södra sidan av vägen Ångersjön–Långvindsbruk, 5,5 kilometer från E 4-avfarten till Långvind. En medfaren metallskylt med texten ”Stenåldersboplats” talar om var vandringen börjar.

Efter cirka 35 minuter når man den ”klippö”, som Hedningahällan är i dagens skogslandskap. På stenåldern var den en holme i yttersta havsbandet. Nu ligger den sju kilometer från havet och 45 meter över havsytan.

Väl framme ger två kvalificerade arkeologer en kvalificerad guidning på Hedningahällans topp.

Mot slutet av vandringen dukar deltagarna upp medhavd matsäck.

Vandringen tar cirka 2,5 timmar.

Bilden visar stegen upp till Hedningahällan.

Kungsgården Långvind erbjuder inte bara forntidsvandringar för enskilda som kommer till de fyra annonserade forntidsvandringarna, utan också för grupper på minst sex personer som bokar forntidsvandring till annonserade Hedningahällan, Långvinds bruk, avrättningsplatsen Sivik och Enångers gamla kyrka.

Utöver dessa finns även möjlighet att vandra i Finnskogen Nianfors, som ger inblick i en föga känd finnskogskultur i hjärtat av Hälsingland; i Rödhälle skans, som ger en inblick i maktens landskap under järnålder och medeltid ur ett lokalt och regionalt perspektiv; samt i det hälsingska manufakturverksområdet Sofieholm, vilket ger kunskap om den tidiga industrialismen med vattenkraften i fokus, först som manufakturverk, sedan som kraftstation.

De annonserade forntidsvandringarna kräver förhandsanmälan senast klockan 18 på fredag till info@langvind.com, 0650-822 33 eller 070-660 55 60.

Text och foto:
Jörgen Bengtson