Slottsparksåterställare i Axmar

Axmarbruk har en slottspark utan slott och egentlig park. Nu väntar en återställare, med Länsstyrelsen Gävleborgs och föreningen Hyttans hjälp.

Den förfallna parken ska återfå mycket av sin forna glans. Parken kommer dock inte att återfå något slott. Det gamla slottet, som egentligen var en herrgård, allmänt kallad ”slottet”, sprängde dåvarande ägaren Bergvik Ala AB 1970. Bolaget rev sedan resten av herrgården för att komma undan statens eventuella krav på renovering.

Den då mycket förfallna, 104 år gamla, herrgården hade haft ett praktfullt yttre. Men interiören hade varit påver, eftersom herrgården byggdes för att enbart användas sommartid.

Bergvik Skog AB sålde 2008 de centrala delarna av Axmarbruk till den ideella föreningen Hyttan. Området omfattar hyttan, bruksparken och den inre delen av hamnområde. Föreningen sköter i dag ett 33 hektar stort område.

Nu skyndar staten till parkens räddning. Här finns natur, ett välbevarat lusthus, en fungerande träkvarn från 1700-talet och en kilometerlång stenmur som omger parken.

Parken är – tillsammans med det som i övrigt återstår av Axmar bruk i form av hyttan och några magasin – ett arv från järnbruksepoken. Den varade från 1671 till 1927 och sammanföll delvis med Långvinds brukshistoria. De två bruken hade under många år samma ägare.

Länsstyrelsen satsar 1,5 miljoner kronor på att rusta upp parken med föreningen Hyttans hjälp. Renoveringen sker delvis som en följd av att bruksmiljön, inklusive ett vrakrikt havsområde utanför, blev kulturreservat sommaren 2011. Föreningen får också ett årligt driftsbidrag på 250 000 kronor. Till detta kommer massor av ideellt arbete.

Arbetet med att renovera herrgårdsparken är igång. Föreningen Hyttan har en skötselplan att följa. I år har föreningen genomfört omfattande grävningar och tagit bort bland annat hög vass och högt gräs. Föreningen har också tagit bort stenar i dammen och satt stenar på rätta plats. Parken håller även på att återfå den träbro, som tidigare ledde besökaren genom allén fram till herrgårdens huvudentré.

Axmarbruk ligger i Gästrikland på gränsen till Hälsingland. Bruket har vid något tillfälle under historiens lopp varit en del av Hälsingland, även om Axmarbruk sedan många år är Gästrikekustens nordligaste utpost.

Jörgen Bengtson