Söderhamns strandskydd klart

Länsstyrelsen Gävleborg har fastställt strandskyddet inom Söderhamns kommun: Det blir ganska många undantag från den nya bestämmelsen att strandskyddet är 100 meter.

Länsstyrelsen Gävleborg har inte varit någon tillskyndare av de nya strandskyddsbestämmelserna, som öppnar för exploatering av tidigare strandskyddade områden i länet. I Hudiksvalls kommun ville Länsstyrelsen undanta en stor del av stränderna.

I Söderhamn kommer också viktiga delar av Söderhamnskusten att få ett utvidgad strandskydd:
• Vitgrund–Klacksörarna
• Prästgrundet
• Stålnäset med Stålnäshararna
• Åsbacka
• Stenö-Norrutharet–Lilljungfrun-Enskär
• Axmar naturreservat och Tupparna

Länsstyrelsen visar i sitt beslut var de exakta gränserna för utvidgat strandskydd går.

Sedan 1975 har den svenska kusten haft ett strandskydd på 300 meter. Det nya, utvidgade strandskyddet på 300 meter gäller enbart särskilt värdefulla kuststräckor. Övriga kuststräckor har ett strandskydd på 100 meter, som är det generella strandskyddet som ersätter det tidigare på 300 meter.

Strandskyddets syfte är att ge människor möjlighet att vistas och ströva fritt utmed stränderna och att ge växter och djur goda livsvillkor.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om strandskyddsfrågan i Hudiksvalls kommun, som varit föremål för debatt, i flera artiklar: Hudik för mindre strandskydd (5 juli 2014), Strandskyddet går för långt (16 april 2014), Skärpt strandskydd (12 mars 2014) och Lättnader i strandskydd? (26 december 2012).

Jörgen Bengtson