Gävle–Söderhamn
kan få motorväg

Trafikstockningarna – för att inte säga trafikinfarkterna – på E 4:an mellan Söderhamn och Gävle är ständigt återkommande. Nu börjar Trafikverket tänka om och inse att det behövs en motorväg istället för trefältsväg. Det är alla trafikstopp, som fått Trafikverket att tänka nytt.

När E 4:an stod klar med tre körfält 1997, var trafiken ungefär 8 000 fordon per dygn. I dag är det 13 000 per dygn, vilket är smärtgränsen för en så kallat tvåplusettväg.

– Vi har nått en smärtgräns där problemen uppstår allt oftare. Nu måste vi hitta lösningar på både kort och lång sikt, säger Hans Olov Åström, samhällsplaneringschef vid Trafikverket Region Mitt, till Sveriges Radio P 4 Gävleborg.

Trafikverket ska fram till sommaren arbeta med kortsiktiga lösningar på problemet.

– Det vi tittar på är till exempel elektroniska lösningar och om vi kan förändra körfälten på något sätt, säger Hans Olov Åström till SR.

– På längre sikt måste vi bygga om det till tvåplustvå-motorväg för att klara av den trafikmängd som vi har nu, därför börjar vi titta på det, säger Hans-Olov Åström till Sveriges Television Gävleborg.

Enligt Trafikverket tidigare beräkningar skulle det kosta två miljarder kronor att bygga en helt ny motorväg på sträckan Gävle–Söderhamn. Ett billigare alternativ är att bredda befintlig väg.

Flera politiker och partier – främst Moderata samlingspartiet – har under åren agerat för att få en motorväg till stånd.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om kraven på motorväg Söderhamn–Gävle: Motorväg Söderhamn–Gävle? (15 februari 2016) och Motorväg Gävle–Söderhamn? (2 maj 2013).

Jörgen Bengtson
Foto: Moderaterna