Hudik presenterar
plan för Kattvikskajen

I dag föll klubban i Hudiksvalls byggnadsnämnd för en helt ny stadsdel i inre hamnen, Kattvikskajen.

Första steget tog kommunfullmäktige i slutet av augusti 2016, när fullmäktige beslutade att riva kajerna vid Kattvikskajen och ersätta dem med ny kajkonstruktion och strandlinje. Dessa är anpassade till att marken ska användas för bostäder och andra byggnader. Detta arbete började vid årsskiftet 2016–2017 och ska vara färdigt sommaren 2018.

Andra steget tar kommunen under pågående kajarbete: en detaljplan (bilden), som öppnar för byggnation av ”bostäder, kontor, förskola, hotell, restaurang och andra centrumfunktioner i ett havsnära läge med attraktiva vistelseytor”. Gestaltningen av stadsplanen knyter an till Hudiksvalls stadskärna med ”en bebyggelse som varierar i skala, material och färgsättning”.

En strandpromenad binder samman området via ny bro till Möljen och den nya strandpromenaden ut till Maln.

Byggnadsnämnden tog ställning till en gedigen plan, som i detalj presenterar förslag till gestaltning av bostäder, andra byggnader, torg, parker och vägar. Planförslaget går ut på samråd. Om tidtabellen håller, ska kommunfullmäktige anta detaljplanen efter sommaren.

Tredje steget blir byggnation. Den bör kunna starta 2019, med inflyttning under 2021. Totalt omfattar planen 450–500 lägenheter.

Fjärde steget är inte planerat än. Men det finns utrymme för ytterligare etapper på Kattvikskajen, vilka är betydligt större än dagens plan.

Kommunen har redan flera intressenter som vill bygga på Kattvikskajen. Läget är attraktivt. Stadsdelen har direkt havskontakt, ligger inom den historiska stadsgränsen för Hudiksvall och några minuters gångväg från Hälsinglands största resecentrum med utmärkta pendlingsmöjligheter till både Sundsvalls- och Gävleregionerna.

Kattvikskajen har fått sitt namn från en tidigare vik som fanns där, Kattviken. Den nya kajen får ett uttag, en liten vik – som återspeglar den historiska, betydligt större, viken – som blir en del av stadsdelens stora park på cirka 3 000 kvadratmeter.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen, Håstaholmen, Djupestrand och andra hamnområden som är berörda, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: Sexvåningshus i havsläge i Hudik (14 februari 2017), Arbete med ny kaj igång i Hudiksvall (13 januari 2017), Klart med byggare till Djupestrand (26 oktober 2016), Stort intresse för Djupestrand (4 september 2016), Borka Brygga till Hudik (3 augusti 2016), Stadsdel Kattvikskajen (2 juli 2016), Nya Kattvikskajen tar form (4 juni 2016), ”Gör om, gör rätt” (9 april 2016), Bostäder i hamn? (28 oktober 2015), Hudik får vattenhotell? (8 juli 2015), Camping på Kattvikskajen (16 oktober 2014), Kattvikskajen för evigt (7 juni 2014), Bostäder vid Köpmanberget (15 mars 2014), Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Plan klar för Östra hamnen (4 oktober 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen (27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling (10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen (9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

Text och foto:
Jörgen Bengtson