Arbete med ny kaj
igång i Hudiksvall

Arbetet med att omgestalta Hudiksvalls gamla hamnområde är i full gång. Byggföretaget Peab håller nu på att riva gamla Kolkajen och Kattvikskajen, för att sedan ge plats åt en ny kaj. I det nya området kommer sedan en ny stadsdel att växa upp, med bostäder, företag, service, parker och kanske också hotell.

Kattvikskajen har – sedan godshanteringen upphörde – mest fungerat som parkeringsplats och camping för husbilar. Ändamålet med kajen är sedan länge förbrukat, även om ett och annat kryssningsfartyg lagt till under de senaste årtiondena.

Kattvikskajen har fått sitt namn från en tidigare vik som fanns där, Kattviken. Den nya kajen får ett uttag, en liten vik, som återspeglar den historiska, betydligt större, viken.

Norra delen av Kattvikskajen (bilden) kommer att få en en betongkonstruktion med nedsänkt platå närmast vattnet. Den ska öka upplevelsen av närhet till vattnet.

Södra delen får en stenklädd slänt.

Det har varit en lång resa innan Hudiksvalls kommun kom till beslut och verkställighet om Västra hamnen, med Kattvikskajen i centrum. Efter politiska beslut och ja från Mark- och miljödomstolen hösten 2016, är nu äntligen arbetet igång, något efter tidtabell. Arbetet kom igång först på nyåret.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen, Håstaholmen och andra hamnområden som är berörda, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: Stadsdel Kattvikskajen (2 juli 2016), Nya Kattvikskajen tar form (4 juni 2016), Camping på Kattvikskajen (16 oktober 2014), Kattvikskajen för evigt (7 juni 2014), Bostäder vid Köpmanberget (15 mars 2014), Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Plan klar för Östra hamnen (4 oktober 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen (27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling (10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen (9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

Text och foto:
Jörgen Bengtson