Nytt sätt
mäta havsnivån

Sverige har under sommaren gått över till ett nytt sätt att mäta vattenståndet. Det nya systemet har högre noggrannhet och är enklare om man vill jämföra djup och vattenstånd med höjder på land.

Bakom förändringen ligger Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

– Med ett enhetligt referenssystem blir det till exempel lättare att navigera säkert till sjöss och enklare att få en uppfattning om hur vattenståndets nivå under en storm förhåller sig till en kajkant eller en husgrund, säger Lisa Lind, chef för SMHI:s oceanografiska prognos- och varningstjänst, till tidningen Skärgården (20 augusti 2019).

För den vanliga användaren av till exempel sjökort kommer det nya systemet inte innebära någon större förändring.

Nu mäter SMHI aktuellt vattenstånd i nya Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000). I det får man veta hur vattenytan förhåller sig till en fast punkt på land, som utgör nollnivån i referenssystemet. Den nollnivån förändras inte med tiden och är densamma överallt. Tidigare utryckte SMHI vattenståndet genom att räkna ut det relativa medelvattenståndet (RW), det vill säga hur mycket vattenytan avviker från ett teoretiskt medelvärde för just den platsen; problemet var att detta medelvärde förändrades över tiden och var dessutom olika på olika platser. 

När vattenståndet anges i förhållande till samma referensnivå – som djup i sjökort eller höjder på land – blir det enklare att räkna ut hur mycket vatten man har under kölen eller om en brygga eller husgrund riskerar att översvämmas vid en storm.

I Sverige har SMHI tillsammans med Sjöfartsverket det nationella ansvaret för att mäta havsvattenstånd. I dag observeras vattenståndet på ett sextiotal stationer runt den svenska kusten.

Sjöfartsverket inför nu RH 2000 som referensnivå i svenska sjökort. I dessa kallas den nya standarden för Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD 2000). De flesta kommuner i Sverige använder RH 2000 för att ange bygghöjder i sina detaljplaner.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om havsnivåmätningar och -höjningar: Översvämning hotar – men inte Hälsingekusten (10 juli 2018, Havet stiger – men inte på Hälsingekusten (20 februari 2018), Samlad mätning av havsvattenstånd (31 maj 2017) och Rekordsnabb havsvattenhöjning (25 augusti 2014).

Jörgen Bengtson
Bild: SMHI