Förlängd tid
för båtskrotning

År 2019 blev ungefär 600 båtar skrotade med hjälp av en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten (HAV). Nu blir det en förlängning av skrotningspremien under 2020, som beräknas räcka till 550 båtar.

Skrotningspremien har begränsningar. Här är villkoren:
• Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilogram
• Transport till återvinningscentral betalas av ägaren
• Eventuell sanering betalas av ägaren
• Erbjudandet omfattar båtar som ägs av privatpersoner
• Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december 2020
• Anmäl på nätverket Båtreturs webbplats om du vill skrota din båt.

Återvinningssystemet är ett nationellt samarbete mellan Swedboat och Stena Recycling AB, som har en organisation, Båtskroten, som sköter det praktiska via ett nätverk, Båtretur. Syftet är att uppmuntra båtägare med båtvrak att ta hand om sina vrak istället för att dumpa dem i naturen.

– Båtretur är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar. Målsättningen är att det via Båtretur ska vara enkelt att få hjälp med hela processen att ta hand om en uttjänt båt oavsett om du är privatperson, båtklubb, försäkringsbolag, fastighetsägare, båtvarv, kommun eller annan aktör, skriver Båtretur.se på sin webbplats.

Båtskroten erbjuder sina tjänster över hela Sverige, naturligtvis även på Hälsingskusten. På ett speciellt formulär på webben, batskroten.se/anmalan, anmäler man sin båt, som man vill skicka till skroten. Den som vill ha hjälp med det hela, kan ringa 0771-80 81 81.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit om båtskrotningar tidigare: Mer pengar i år till båtskrotning (26 november 2018),  Slut på båtskrotningspremien (13 november 2018), Skrotning av båtar på Hälsingekusten (5 september 2018), Allt fler båtar till båtskrot (3 januari 2017) och Båtskrotning snart inget problem (17 september 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Båtskroten