Gigantisk satsning på
havsnära boende i Hudik

Hudiksvall får inte bara en ny stadsdel vid havet i gamla hamnområdet, Kattvikskajen/Havsläge Hudik, utan en ännu större stadsdel i Håstaholmsområdet.

Håstholmen har i mer än 30 år väntat på en utveckling, som skulle ta det gamla sågverksområdet in i framtiden. Nu är saneringen av den giftbemängda marken i princip avslutad och framtiden inom räckhåll.

Privatägda KB Håstaholmen – som tog över ägandet efter Holmen – säljer hela Håstaholmsområdet till Pronordic och Jon Larsgården. Totalt handlar det om cirka 250 000 kvadratmeter exploateringsbar mark, 700 000 kvadratmeter hav och 30 000 kvadratmeter lokaler.

De nya ägarna vill bygga 1 200 bostäder – både lägenheter och enfamiljshus – och 1 000 arbetsplatser, vilket är betydligt mer än planerna för Kattvikskajen. Planerna för den helt nya stadsdelen rymmer också butiker, serviceinrättningar, förskola, skola, sportanläggningar och grönområden. Tanken är att befintliga verksamheter och aktiviteter på Håstaholmen ska vara kvar.

Pronordic, som bland annat bygger trygghetsboenden och särskilda boenden i Gävle, är intresserad av att göra samma i Hudiksvall.

– Vård är särskilt intressant för oss och i den mån som Hudiksvalls kommun är mogen är vi beredd att bygga, säger Jon Larsgården till Helahälsingland.se (24 februari 2020).

Är denna utbyggnad ett hot mot kommunens storslagna planer för Kattvikskajen?

– Det vi planerar är en naturlig förlängning på stan och ett komplement till Kattvikskajen, säger Jon Larsgården till Helahälsingland.se.

Innan Pronordic och Jon Larsgården kan gå vidare med sina planer, måste kommunen upprätta en detaljplan. Jon Larsgården räknar ändå med att byggnationerna ska kunna börja inom två år.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen och Håstaholmen, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: Inga hinder för ”Havsläge Hudik” (11 december 2019), Första skopan på Kattvikskajen (17 augusti 2019), Bygget startar på Kattvikskajen 2020 (29 juni 2019), Kattvikskajen blir Havsläge Hudik (20 mars 2019), Kulturfest för Kattvikskajen? (22 november 2018), Hudik presenterar plan för Kattvikskajen (8 februari 2018), Sexvåningshus i havsläge i Hudik (14 februari 2017), Arbete med ny kaj igång i Hudiksvall (13 januari 2017), (3 augusti 2016), Stadsdel Kattvikskajen (2 juli 2016), Nya Kattvikskajen tar form (4 juni 2016), Bostäder i hamn? (28 oktober 2015), Camping på Kattvikskajen (16 oktober 2014), Kattvikskajen för evigt (7 juni 2014), Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen (27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling(10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen (9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

Jörgen Bengtson