Söderhamn
renoverar museum

Coronapandemin har kastat mycket över ända i Söderhamns 400-årsfirande. Men ett viktig inslag består: renoveringen av Söderhamns stadsmuseum, det gula huset på Oxtorgsgatan vid Söderhamnsån.

Renoveringen är mycket efterlängtad. Museibyggnaden har spelat en viktig roll i stadens historia. Byggnaden var tidigare borrhus till gevärsfaktoriet, som bidrog till att Långvinds bruk blev järnbruk 1687 under stormaktstiden. Gevärsfabriken var det enskilt största skälet till att Gustav II Adolf gjorde Söderhamn till stad den 7 september 1620.

Huset är från 1748 och klassat som byggnadsminne. Det gör att renoveringen måste godkännas av byggnadsantikvarier och dokumenteras i detalj.

– Det här museet är ett jätteviktigt hus i Söderhamns historia. Det är kanske den viktigaste nyckeln för att förstå varför Söderhamn överhuvudtaget finns som stad, säger Hans Erik Hansson, byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen Gävleborg, till Sveriges Radio P 4 Gävleborg (13 juli 2020).

Söderhamns museum drivs delvis av en ideell förening med samma namn. Men byggnaden ägs av Söderhamns kommun som också ansvarar för drift.

Initiativet till att skapa ett stadsmuseum i Söderhamn togs av byggmästare Anders Nisser 1910. En fornminnesförening tillkom 1911. Med hjälp av borgmästare Nils Sonesson personliga engagemang och finansiering blev renoveringen av byggnaden möjlig.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar Söderhamn som 400-årsjubilerande och historisk stad: Jubilerande Söderhamn blickar 25 år framåt (6 juni 2020), Fara för Söderhamns fyrahundraårsfirande (30 maj 2020), ”Historierockstjärna” till Söderhamn 400 år (22 januari 2020), Söderhamn laddar för 400-årsfödelsedagen (29 december 2019), Söderhamn fyller 400 år med egen låt (6 november 2019), Söderhamn planerar för 400 år (22 januari 2019), Söderhamn fyller 400 år (19 december 2018) och Känn historiens vingslag i Söderhamn (17 juni 2019).

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun