Många författare
fångar Söderhamnshistoria

Coronapandemin lägger många krokben för fyrahundraårsjubilerande Söderhamns stad. Men den hindrar inte jubileumsboken att komma ut!

Senhösten 2020 kommer en bok om Söderhamns historia, skriven av cirka 25 Söderhamnare.

Ljusnans förre reporter i Söderhamn, Curt Risell, är redaktör för boken. Han betecknar den som spretig och charmerande.

Författarna har fått fria tyglar att skriva om sina respektive intresseområden. Formatet är tidningens, maximalt 2 500 tecken. Det mesta handlar naturligtvis om Söderhamns äldre historia. Men även nutidshistoria, som de senaste 30 årens avindustrialisering, finns med, liksom exkurser i stadens omgivningar i dagen Söderhamns kommun.

En av författarna är Lars Nylander, antikvarie på Hälsinglands museum och stor kännare av Söderhamns historia. Han skriver bland annat om privilegiebrevet och stadens uppkomst, om Flors linnemanufaktur i Mo och Skogsbonaden, om runstenen i Norrala och historiska bränder, som när Ryssland satte eld på staden 1721 och stora stadsbranden ödelade Söderhamn 1876.

Boken är rikt illustrerad och attraktivt formgiven. Kommunens kultur- och fritidschef, Anders Uddén, beskriver jubileumsboken som en ”coffee table book” – soffbordsbok.

– Det blir en finare bok, som man kan lägga fram och inte behöver läsa från pärm till pärm, säger han till www.Helahälsingland.

– Vi vill att den ska skapa en stolthet i kommunen, säger han.

Bilden visar Söderhamns privilegiebrev, som kung Gustaf II Adolf utfärdade 1620.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Söderhamn som 400-årsjubilerande och historisk stad: Jubilerande Söderhamn blickar 25 år framåt (6 juni 2020), Fara för Söderhamns fyrahundraårsfirande (30 maj 2020), ”Historierockstjärna” till Söderhamn 400 år (22 januari 2020), Söderhamn laddar för 400-årsfödelsedagen (29 december 2019), Söderhamn fyller 400 år med egen låt (6 november 2019), Söderhamn planerar för 400 år (22 januari 2019), Söderhamn fyller 400 år (19 december 2018) och Känn historiens vingslag i Söderhamn (17 juni 2019).

Jörgen Bengtson