Hudik och Delsbo nästa

Allt fler fjällresenärer väljer vägen Söderhamn–Hudiksvall–Delsbo istället för inlandsvägen över Bollnäs. Nu ska Delsbo dra nytta av detta genom projektet ”Delsbo nästa”, som lika gärna hade kunnat vara ett ”Hudiksvall och Delsbo nästa”.

Projektet ska få fler fjällresenärer att stanna för paus och proviantering i Delsbo. Projektet i Delsbo startade tidigare i höst och pågår till 15 juni 2014.

– Vi har en stor möjlighet att visa upp det vi har, säger Lotta Thornler, initiativtagare till ”Delsbo nästa”, till Sveriges Radio P4 Gävleborg (6/11 2013).

Hon leder också projektet, som ska få flera att stanna i Delsbo på väg mot Härjedals- och Jämtlandsfjällen. Projektet drivs av kommunledningskontoret med pengar från Leader Hälsingebygden.

Syftet med projektet är att iscensätta ”olika åtgärder för att förmå de resande att rasta i Delsbo och att då inspireras att återvända till bygden”.  Åtgärder som är aktuella är bättre skyltningen, fler parkeringsplatser, toaletter, turistbroschyr och informationskontor. Det senare är redan på plats längs R 84:an i Delsbo och utgör också projektledningskontor.

Projektet fokuserat på riksväg 84 genom Delsbo och någon kilometer före och efter tätorten.

Projektet bygger på att föreningar, företag och kommunen engagerar sig i att få flera att stanna i Delsbo. Lotta Tornler ska vara spindeln i nätverket, som hjälper och stödjer lokala initiativ.

När nya motorvägen Enånger–Hudiksvall öppnade i oktober för drygt två år sedan, började den också bli ”fjällvägen” för allt fler. Vägen via Söderhamn–Hudiksvall–Delsbo är både snabbare och säkrare än inlandsvägen via Tönnebro–Bollnäs–Ljusdal.

När trafikströmmarna började gå norrut istället för att vika av vid Tönnebro, blev Trafikverket överraskat. Långvind.com spådde att så skulle bli fallet.

Sedan nya E 4:an öppnade har Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, haft många artiklar om detta: Kustvägen vinner över fjällvägen (24 augusti 2013), Kustvägen lockar fler (26 februari 2013), Inlands- eller kustväg? (15 juni 2012), Flera väljer kustvägen (27 januari 2012), Fjällväg eller kustväg? (16 december 2011), Hälsingekusten drar (2 november 2011), Nya E 4:an ger nya kunder (7 oktober 2011) och Mer kusttrafik med ny E 4 (15 september 2011).

 Jörgen Bengtson