Sjöfartsmuseum i sommar

I sommar får Hudiksvall ett sjöfarts- och fiskemuseum i inre hamnen, några meter från havet. Museet får också ett enkelt kafé.

Kommunen har i expressfart behandlat ett förslag om att omvandla ett tidigare hamnmagasin, i dag kallat Cementmagasinet, till museilokal för Hälsinglands museum. Kommunfullmäktige i dag sa ja till förslaget, som gör att museet får en lokal för uppställning och visning sommartid av museets samlingar av främst båtar och annat sjöfarts- och fiskeanknutet material.

Museet planerar att redan i sommar öppna magasinet för en begränsad utställning. Till sommaren 2014 är tanken att det förra hamnmagasinet fullt ut ska fungera som museum. Dessförinnan måste dock kommunen hitta andra förvaringsutrymmen åt de hyresgäster, som finns i delar av lokalen.

Vad som händer långsiktigt med Cementmagasinet är inte klart. Tekniska nämnden har beslutat att magasinet ska rivas och ge plats för en restaurang. Nu ger kommunfullmäktige lokalen förlängt liv i två år. Hälsinglands museum får hyresfritt disponera lokalerna under 2013 och 2014. Vad som händer därefter, är inte klart.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om planerna kring magasinet: Båtmuseum ersätter krog?, Museum istället för krog?, Förråd blir museum?, Krog istället för magasin, Rivning ger havskrog och Ny havskrog i Hudik?

Jörgen Bengtson