Skärpta krav på laxfiske

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) skärper reglerna för kustfiske av lax i Östersjön för att stärka beståndet av vildlax. Det sker mot bakgrund av att Internationella havsforskningsrådet (ICES) varnar för en försämring av vissa bestånd under kommande år.

HAV vill öka andelen odlad lax i fångsten, så att hälften är odlad lax. Syftet är att stärka skyddet för de vilda bestånden.

EU:s fiskeministrar beslutade 2012 att minska Östersjöns laxkvot med 51 procent. Konsekvenserna blev tuffa för svenska yrkesfiskare. Redan i juli 2012 stoppades allt svenskt yrkesfiske efter lax i Östersjön, eftersom kvoten då var uppfiskad. Årets svenska laxkvot i Östersjön är elva procent mindre än 2012.

Det finns tjugotalet älvar och åar med vildlax kvar i Sverige, främst i Norrland. Många av dessa har svaga vildlaxbestånd och behöver ett starkare skydd.

HAV beräknar att inte ens de mest produktiva älvarna och övriga vattendragen i Bottenviken med säkerhet kommer att nå de mål som bland andra EU satt upp för bestånden av vildlax.

Även om utvecklingen för de vilda laxbestånden allmänt sett varit positiv sedan 1990-talet, så är det många vattendrag som inte når dessa mål, säger Håkan Carlstrand, utredare på HAV:s enhet för biologisk mångfald och fiske på HAV:s webbplats.

Nu skärper HAV reglerna för att stärka skyddet för den vilda laxen. HAV beslutade förra året att fiske med fasta redskap, så kallade laxfällor, fick nyttja 60 procent av kvoten, medan fisket med drivlinor fick nyttja 40 procent. Från och med 1 januari i år förbjöd HAV fiske efter lax med drivlinor. I år får kustfisket med fällor dela på hela svenska laxkvoten.

– 2012 bestod det svenska yrkesfiskets fångst av lax i Östersjön till två tredjedelar av vild fisk. Vårt mål är att mer än hälften av årets fångst består av odlad fisk. Vi föreslår därför att en större del av kvoten i år reserveras för fångst av odlad lax, säger Martin Rydgren på HAV på myndighetens webbplats.

Även fritidsfisket får känna av skärpningen. HAV föreslår att fritidsfiskare i Bottenviken får sätta ut sina fällor tidigast den 1 juli. Tidigare gällde samma startdatum för yrkes- och fritidsfisket, den 19 juni.

Både yrkes- och fritidsfisket efter lax med fällor stängs när den svenska kvoten är uppfiskad. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juni 2013.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om laxfisket i Östersjön: Nej till EU-stopp för lax (4 februari 2013), Hopp för havslax (3 november 2012), Protest mot EU:s laxpolitik (29 oktober 2012), Fiskeförbud bra för Hälsingland? (21 december 2011). EU-dödsstöt mot lax (26 oktober 2011) och Hälsingekustens fiske hotat (26 februari 2011).

Jörgen Bengtson