Utökat strandskydd?

Länsstyrelsen i Gävle är inte nöjd med den nya strandskyddsgränsen på 100 meter. Den vill skärpa strandskyddet, tvärtemot  riksdagens intentioner.

VattenLänsstyrelsen vill utöka strandskyddet till 300 meter för områden som är relativt oexploaterade.

Johanna Ehlin, handläggare på Länsstyrelsen, förklarar i Sveriges Radio P 4 Gävleborg i dag varför Länsstyrelsen vill ha utökat strandskydd:

– De här områdena som nu pekas ut som förslag till strandskydd för den här nya beslutsvändan, det är ju områden som är relativt oexploaterade. Alltså det är större områden längs med kuster och längs med sjöar och vattendrag som i dag inte är utbyggda, utan där djur- och växtlivet har möjlighet att fungera och där allmänheten kan röra sig fritt, säger hon.

Förslagen finns nu ute för granskning. Det går att komma med synpunkter fram till början av september. Det nya strandskyddet ligger i dag på 100 meter mot tidigare 300 meter. Genom att införa 300-metersgränsen på flera områden, vill Länsstyrelsen skärpa strandskyddet – i strid med riksdagens intentioner.

Länsstyrelsen Gävleborg har inte varit någon tillskyndare av de nya strandskyddsbestämmelserna, som öppnar för exploatering av tidigare strandskyddade områden i länet. I länets kustkommuner har Länsstyrelsen drivit igenom undantag för en stor del av stränderna.

Sedan 1975 har den svenska kusten haft ett strandskydd på 300 meter. Det nya, utvidgade strandskyddet på 300 meter gäller enbart särskilt värdefulla kuststräckor. Övriga kuststräckor har ett strandskydd på 100 meter, som är det generella strandskyddet som ersätter det tidigare på 300 meter.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit flera artiklar om strandskyddsfrågan på Hälsingekusten: Söderhamns strandskydd klart (21 november 2014), Hudik för mindre strandskydd (5 juli 2014), Strandskyddet går för långt (16 april 2014), Skärpt strandskydd (12 mars 2014) och Lättnader i strandskydd? (26 december 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay