Hudiksvall överklagar
Länsstyrelsens strandskydd

Länsstyrelsen i Gävle vill utvidga strandskyddet på kusten till 200 eller 300 meter. Men nu bjuder Hudiksvalls kommun motstånd. Enligt vad Långvind.com erfar, kommer kommunen att överklaga Länsstyrelsens beslut om ”utvidgade strandskyddsområden för Hudiksvalls kommuns kust” till regeringen.

VattenLänsstyrelsen vill utöka strandskyddet från lagstadgade 100 meter längs huvuddelen av kuststräckan till 200 meter vid Bergön, Skatudden, Vintergatsfjärden–Långön och Vätnäsudden–Mössön samt till 300 meter på Hornslandet, Kaskär, Långvind samt på samtliga öar med utvidgat strandskydd.

Hudiksvalls kommun anser att utgångspunkten för strandskyddet vid Hudiksvalls havskust ska vara det generella strandskyddet på 100 meter, som riksdagen har infört. Tidigare var gränsen 300 meter.

Tio av elva remissvar säger nej till Länsstyrelsens utvidgade strandskydd.

Genom att införa en 200- eller 300-metersgräns längs huvuddelen av den obebyggda delen av havskusten, vill Länsstyrelsen skärpa strandskyddet – i strid med riksdagens intentioner.

Sedan 1975 har den svenska kusten haft ett strandskydd. Det generella strandskyddet var tidigare 300 meter men är numera 100 meter. Länsstyrelsen kan införa ett utvidgat strandskydd på upp till 300 meter för särskilt värdefulla kuststräckor. Genom att definiera huvuddelen av havskusten i Hudiksvall som särskilt värdefull, försöker staten i form av Länsstyrelsen upphäva vad staten i form av riksdagen infört. Det är detta som Hudiksvalls kommun, vad Långvind.com erfar, kommer att överklaga till regeringen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit om strandskyddsfrågan på Hälsingekusten i sex artiklar: Utökat strandskydd? (26 juli 2016), Söderhamns strandskydd klart (21 november 2014), Hudik för mindre strandskydd (5 juli 2014), Strandskyddet går för långt (16 april 2014), Skärpt strandskydd (12 mars 2014) och Lättnader i strandskydd? (26 december 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay