Limötrafiken
hotad för 2020

Skärgårdstrafiken i Gästrikland, med turer till Engeltofta, Limön och Furuvik, kanske inte blir av nästa år. Gävle kommun har avbrutit upphandlingen av trafiken. Inköp Gävleborg bedömer att ingen av anbudgivarna uppfyller kraven.

Jungfrukusten har många öar, men få med båtförbindelse. Därför kan en utflykt till Limön utanför Gävle öppna skärgården för fler. Under sommaren finns sedan många år flera dagliga båtförbindelser från Gävle till Limön.

Tre företag hade svarat på anbuden. Inget av dessa är heller godtagbara kostnadsmässigt, enligt Inköp Gävleborg som är ansvarig för upphandlingen.

Gävle kommun ville, för att trygga skärgårdstrafiken i Gävlebukten, göra det möjligt för ett rederi att köpa in en helt ny båt. Mot den bakgrunden var kommunen villig att teckna kontrakt på femton år plus möjlig förlängning på fem år. Ingen av anbudgivarna kom med förslag, som innehöll en ny båt.

– Politikerna ville möjliggöra för en nybyggd båt men nu står kommunen inför stora besparingar och de ändrade ekonomiska förutsättningarna gör att detta inte längre är möjligt, säger Marie Grew, trafikplanerare i Gävle kommun, till Sveriges Television Gävleborg i dag.

Ett av de tre anbuden föll bort direkt, eftersom företaget inte hade ”godtagbar riskklass gällande ekonomisk stabilitet…”

Framtid för skärgårdstrafiken 2020 på Gästrikekusten är nu osäker. Daniel Olsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, säger att man kommer att ta upp upphandlingen som ett brådskande ärende på nämndens sammanträde på onsdag.

– Vi ser att de starka miljökraven är kostnadsdrivande och att ingen klarade av dem den här gången. Därför gör vi en ny upphandling på kortare tid för att trygga trafiken och utreder vidare hur vi genomför skärgårdstrafiken på sikt, säger han.

Daniel Olsson hoppas att upphandlingen ska ge en båt till försommaren 2020, som liksom tidigare år ska trafikera främst Limön.

Fram till och med i år har Gävle haft m/s Drottning Silvia (bilden), mer känd som Limöbåten, på trafik till Engeltofta, Limön och Furuvik.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om Limön och trafiken till denna märkliga ö i Gävlebukten: Turistsajt med mer om Gästrikekusten (16 mars 2019), Limö fyr (3 mars 2018), Limön (uppdaterad 28 januari 2018), Halverad trafik med skärgårdsbåtar (31 juli 2017), Miljövänligt på Jungfrukusten (2 februari 2016), Limön värt en resa (3 februari 2016) och Läge för Limön? (24 juli 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Limöbåten Rederi AB