Turistsajt med mer
om Gästrikekusten

Hälsingekusten.se är inte bara en virtuell turistbyrå för Hälsingekusten, utan numera också för Jungfrukustens sydliga del, Gästrikekusten. Hälsingekusten.se började förra året med artiklar, som gav en fyllig information om de sex viktigaste öarna på Gävlekusten under toppfliken Se och underfliken Gästrikekustens öar. Nu fortsätter Hälsingekusten.se med fler öar, fyrar och saker att göra på Gästrikekusten.

Öar står i fokus på Hälsingekusten.se, både i Hälsingland och Gästrikland. Hälsingekustens öar uppgår nu till 26, och flera är på gång.

Gästrikekustens öar har vuxit från sex till nio. Alla öar som har eller har haft bofast befolkning finns med. Öarna är, från norr till söder:  Kusökalv, Kusön, Iggön, EskönLövgrund, Eggegrund (bilden), Limön, Askharen och Römaren och Orarna.

Varje ö har en illustrerad artikel med historia, geologi, fauna, flora och mänskliga aktiviteter av olika slag samt naturligtvis uppgifter om fyrar, hamnar och hur man tar sig i land.

– Det är rolig att utvidga vår redan mycket stora webbplats med öar och fyrar längs hela Jungfrukusten. Ösamlingen är inte komplett. Vi arbetar hela tiden med att lägga nya öar till gamla, säger Agneta Bengtson, teknisk redaktör för Långvind.com, till Långvind.com.

En annan nyhet är att alla klassiska fyrplatser – och några till – i Hälsingland och Gästrikland finns med egna artiklar, alla med bilder, på Långvind.com. Dessa finns under toppfliken Göra och underfliken Fyrar. Här finns i Hälsingland Hällgrunds fyr och landskapets tre klassiska fyrplatser, Agö fyr, Grans fyr och Storjungfruns fyr. I Gästrikland finns fem fyrar och fyrskepp. Dessa är, från norr till söder, Västra bankens fyrBönans fyr, Eggegrunds fyrLimö fyr (bilden) och Gävlebaserade Almagrundets fyrskepp.

En nyhet för i år är flera artiklar med tips på saker att se och göra på Gästrikekusten.

Dessa turistiska dragare i Gästrikland (och en i Tierp) finns under olika teman, under toppfliken Göra:
• Djur och djurparker: Älgparken i Ockelbo och Furuviksparken
• Fyrar: se ovan!
• Konstrundor: Västra Gästrikland och Tierp
• Marknader: Antikmarknader och Auktioner
• Museijärnvägar: Jädraås-Tallås järnväg och Järnvägsmuseet

I årets upplaga av broschyren Jungfrukusten finns tipsrutor om öar, fyrar och saker att göra i Gästrikland, som hänvisar till Långvind.com.

Jörgen Bengtson
Foto: Esbjörn Hillberg