Flera besökare
men färre fyrar

Årets Internationella fyrdag innebar många besökare men färre fyrar än tidigare år. Årets fyrdag – som var två dagar lång, 20–21 augusti – låg långt efter tidigare rekord på cirka 15 000 besökare. I år blev det 5 003 besökare och 55 fyrar jämfört med rekordåret 2019, då 65 fyrar var öppna.

Arrangören, Svenska Fyrsällskapet, noterar att vädrets makten inte var med Fyrsällskapet detta år.

– Två fronter och ett lågtryck som skulle passera norrut längs östkusten, noterar Svenska Fyrsällskapet i ett pressmeddelande, som förklarar den kraftiga nedgången.

En helg per år öppnar många av Sveriges stängda fyrplatser. Det sker även i resten av världen – på internationella fyrdagen. Men ingenstans i världen brukar det komma lika många besökare som i Sverige.

Ingen av Hälsinglands tre klassiska fyrplatser håll öppet på Internationella fyrdagen/fyrhelgen 2022, men Storjungfruns fyr höll öppet 17 juli 2022. Agö fyr blev tvunget att med kort varsel stänga fyrvisningen.

Ytterligare några fyrar i närheten av Hälsingekusten höll öppet: Brämöns fyr (även stavat Bremön) i Medelpad, Bönans fyrLimö gamla fyr och Almagrundets fyrskepp i Gästrikland – det har dock aldrig historiskt varit ett fyrskepp i gästrikevatten.

Hälsinglands tredje klassiska fyrplats, Grans fyr, är sedan länge stängd för allmänheten.

Gästriklands övriga klassisa fyrar – Eggegrunds fyrHällgrunds fyr och Västra bankens fyr – hade stängt. Men det går att läsa om dem, liksom de öppna fyrar vi berättar om ovan, på Hälsingekusten.se:s sida om Fyrar.

– Med Sveriges långa kust är fyrarna fortsatt viktiga som navigationshjälpmedel, kulturella minnesmärken och vackra utposter i sjö- och havssmiljö, säger Tommy Öberg, Svenska Fyrsällskapet.

Bilden visar Bönans fyr.

Jörgen Bengtson
Bild: Svenska Fyrsällskapet