Avlopp banar väg
för ”felande kustlänk”?

Nordanstigs kommun saknar kustväg från Lönnånger till Mellanfjärden. Nu kan behovet av vatten- och avloppsledning på kusten öppna för en kustvägen mellan de två fiskelägena.

Pudelns kärna är avloppet i Mellanfjärden, som inte har ett reningsverk som klarar så mycket större belastning. Därför lutar det åt att Nordanstigs kommun anlägger en avloppsledning från Mellanfjärden (bilden) till Stocka för anslutning till reningsverket i Strömsbruk. En konsultrapport föreslår detta.

Ett alternativ är att bygga om det befintliga reningsverket i Mellanfjärden för 17 miljoner kronor, så det får större kapacitet. Det är dock det minst sannolika av de tre alternativ, som kommunen har att välja på.

Det andra alternativet är ett nytt reningsverk för 31 miljoner kronor på Vitskatsudden söder om Mellanfjärden. Inte heller detta är ett sannolikt alternativ.

Det tredje och dyraste alternativet, med en prislapp på 48 miljoner kronor, är en avloppsledning till reningsverket i Stocka. Samtidigt skulle Mellanfjärden, som har en underdimensionerad vattentäkt, få dricksvatten från Harmånger. Avloppsledningen skulle bli åtta kilometer och gå förbi Koffsand och Lönnånger. Därmed skulle dessa områden också på sikt kunna få kommunal va-anslutning.

De gamla planerna på en kustväg från Lönnånger till Mellanfjärden har därmed fått nytt liv. Om kommunen väljer alternativ tre för Mellanfjärden, betyder det sannolikt väg mellan de två fiskelägena. I dag finns enskilda vägar från var sitt håll – men det fattas 2,5 kilometer väg för att få en sammanhållen kustväg.

Det finns en samhällsekonomisk vinst med en sammanhållen kustväg: Hemtjänst, skolskjutsar och utryckningsfordon skulle få kortare körsträckor; besöksnärings- och näringslivsutvecklingen i kustbandet skulle också få en injektion. Nu kanske vägen blir verklighet – på grund av ett avloppsrör.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om arbetet med att få en sammanhållen kustväg i Nordanstig: Kustvägen får ingen förlängning (30 oktober 2014), Stopp för kustväg (6 april 2014), Kustväg får backning (16 september 2013), Steg mot ny kustväg (12 mars 2013), Snart klart med kustväg (26 januari 2013), Nytt steg mot kustväg (15 september 2012), Nordanstig får hel kustväg (21 augusti 2012) och Samlad kustväg i Nordanstig? (21 april 2011).

Text och foto:
Jörgen Bengtson