Försenad biogas på Långtå

Hälsinglands första biogasproduktionsanläggning i Långtå, Söderhamn, är försenad. Senare i år räknar man dock med att börja producera gas till kommunens fordon. I ett senare steg kan det bli aktuellt att sälja biogas till den privata marknaden.

Det är inte bara att börja producera biogas. Trots att biogas är det renaste fordonsbränsle ett motorfordon kan använda, vid sidan av el, är det föremål för miljöprövning. Miljöprövningsdelegationen gav vid årsskiftet biogasanläggningen tillstånd att behandla högst 7 000 ton organiskt avfall och avloppsslam per år.

– Det har börjat puttra och det ser riktigt bra ut, säger Stefan Jönsson, Seriq AB, som bygger anläggningen på uppdrag av det kommunala bolaget Söderhamn Nära, till Helahälsingland.se (11/2 2014).

Senast till sommaren får vi se om rötningen går så bra att det lönar sig att gå vidare i nästa steg i processen. Då ska andelen koldioxid reduceras ytterligare och gasen anrikas till fordonsbränsle.

I dag rötar Seriq enbart matavfall. I nästa steg ska bolaget bygga ännu en anläggning, där avlopp blir till gas. Slam från reningsverket ska blandas med hästgödsel och trädgårdsavfall för att bli gas.

Om allt går enligt planerna ske anläggningen, som består av två produktionslinjer, producera 300 000 kubikmeter fordonsgas, som motsvarar 330 000 liter bensin.

Biogasproduktionen ska till en början användas som bränsle i kommunens egna fordon. Föreningen Gröna Bilister uppmanar dock till en öppning för allmänhetens fordon.

– De allra flesta vill minska sin miljö- och klimatpåverkan, och att byta till gasbil är bland det effektivaste och samtidigt enklaste man kan göra. Därför hoppas vi att Söderhamn ser till att det finns gas nog också för andra bilar än kommunens. Inte minst vore en omställning av taxinäringen viktig, sade Mattias Goldmann på Gröna Bilister i ett uttalande förra året.

Än så länge säger dock Söderhamn Nära, som ansvarar för biogasproduktionen, nej. Men kommunstyrelsens ordförande, Sven-Erik Lindestam, håller öppet för att det kan bli en ändring.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om biogas/fordonsgas i Hälsingland: Biogas till Hudiksvall? (18 september 2013), Ingen biogas till allmänheten (6 augusti 2013), Ja till biogas i Söderhamn (1 maj 2013), Närmare biogas i Söderhamn (11 april 2013), Biogas på gång (7 februari 201), Biogastest i år (24 januari 2013), Biogas dröjer (17 januari 2013), Gas- och elmack till Hudik? (26 juni 2012), Biogas till Hälsingkusten (11 januari 2012) och Söderhamn får laddstolpe (30 juli 2011).

Jörgen Bengtson