Fortsatt oklart
för Ljusnebadet

Hälsingekustens och Hälsinglands största friluftsbad, Ljusnebadet, är stängt i sommar. Det finns en möjlig köpare, men än är inget kontrakt påskrivet. Däremot finns en ny kalkyl för de mest nödvändiga åtgärderna för att kunna öppna badet igen. Det blir inte billigt.

I våras tog kommunen fram en utredning om investeringar på närmare 35 miljoner kronor. I detta ingår vattenrening, nya vattenrutschbanor, nya omklädningsrum, ombyggnation av servicebyggnaden, el- och VVS-installationer med mera.

Så mycket behövs inte för att öppna badet igen. Kommunens tjänstemän har räknat på absolut nödvändiga investeringar för att kunna öppna badet igen och för att uppfylla lagkrav och rekommendationer som finns för anläggningen. Då slutar notan på cirka 15 miljoner kronor.

Det finns en möjlig köpare. Men denna vill inte bara köpa badet, utan också intilliggande fastigheten Turbinen. Den äger det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Faxeholmen, som försökt sälja fastigheten under lång tid. Utöver denna fastighet, vill den intresserade köparen också komma åt en bit mark där bostadsområdet Fyrkanten tidigare låg. Även denna har Faxeholmen som ägare.

Friluftsbadet i Ljusne byggdes 1971. Badet har inte varit i kommunal drift på många år, utan haft en ideell förening som drev badet 2002–2017 och därefter en privat aktör, Restaurang Turbinen.

Badet har varit dödsdömt många gånger.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Ljusnebadet: Osäker framtid för Ljusnebadet (21 maj 2021), Bakslag för Ljusnebadet (5 april 2016), Ljusnebad med många liv (12 juni 2015), Nytt hopp för Ljusnebadet (2 september 2013), Sponsring räddar Ljusnebadet (14 juli 2013), Ännu ett år för Ljusnebadet (28 maj 2013), Bad vind för våg (18 februari 2013), Problem för enda badet (7 oktober 2012), Ljusnebadet öppnar (6 juni 2012), Respit för Ljusnebadet (4 april 2012), Osäkert för Ljusnebadet (14 december 2011) och Slutbadat i Ljusne? (26 november 2011).

Jörgen Bengtson
Foto: Restaurang Turbinens webbplats