Fiskfredning i
Njutångersfjärden

Det blir stopp för allt fiske – utom fiske med handredskap under sommaren – i Nianåns mynning och Njutångersfjärden. Fiskefredningen träder i kraft 15 juli 2022, efter beslut av Havs- och vattenmyndigheten (Hav).

– Syftet är framför allt att gynna den havsvandrande öringen och se till att fjärden är fredad från all typ av fiske under vår och höst när öringen vandrar, säger Martin Karlsson, utredare vid Hav, i ett pressmeddelande i dag.

Ett utrivet kraftverk i Nianån och en biotoprestaurering har varit bra för fisklivet i ån, säger Hav.

Nu kan fiskarter som öring simma upp i hela vattensystemet. Totalt har fisken nu nio mil vattendrag för lek och uppväxt. Många av de övre sträckorna i Nianån har väldigt fina lekplatser för havsvandrande öring. Men också annan vandrande fisk nyttjar ån i olika utsträckning under delar av sin livscykel. Detta anför Länsstyrelsen Gävleborg i sin begäran till Hav om ett nytt fredningsområde, som efter sedvanlig remiss nu blir verklighet.

Totalt har det offentliga satsat över 15 miljoner kronor på att åtgärda vandringshindren i Nianån.

Allt fiske i Njutångersfjärdens fredningsområde är förbjudet hela året. Fiske med handredskap, där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt, är dock tillåtet 1 maj–31 augusti. Det nuvarande fredningsområdet i Örängsåns mynningsområde kommer att ingå i det nya fredningsområdet för Njutångersfjärden.

– Det innebär att fiskemetoder som trolling och dragrodd är förbjudna. Däremot kommer det under sommarmånaderna vara tillåtet att spinnfiska och meta från båt, säger Martin Karlsson.

Bilden visar Nianån vid det gamla kraftverket, som är utriven men står kvar.

Hälsingekusten.se, tidigare Langvind.com, har haft flera artiklar om Nianån, Sofieholm och naturreservatet i området: Nianåns utlopp nytt naturreservat (20 januari 2021), Forntidsvandring Sofieholm (18 juli 2018), Pengar för att riva Sofieholm (21 mars 2016), Sofieholm bär på mycket historia (13 februari 2016),  Skyltar upp historia (1 oktober 2015), Nian natur- och kulturreservat (28 september 2015), Nianån blir naturreservat? (5 juli 2015),  Frisläppt Nianån? (23 oktober 2014), Mer pengar till fiskevård (1 maj 2012), Nianån nyskapad (16 augusti 2011),

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun