Vad gäller för sjöbodarna?

Vilka regler gäller för vatten- och avloppsanslutning av sjöbodar i Sörfjärden?

Det undrar Sörfjärdens fiskehamnsförening. Bakgrunden är att fiskelägets sjöbodar är privatägda, står på ofri grund och inte får användas som bostäder enligt gällande detaljplan. Dessutom har de ”särskilt kulturhistoriskt värde” (q-klassade), som gör att de inte får förvanskas.

Tre av sjöbodarna har fritidshusboendekaraktär. Om de ska få boendestandard och anslutas till va-nätet, måste kommunen ändra detaljplanen.

Byggnadsnämnden i Nordanstig har gett plan- och byggenheten i uppdrag att utreda om kommunen behöver göra en planändring för sjöbodarna, och då i synnerhet för de som har boendekaraktär och därmed strider mot gällande detaljplan.

Kommunalt vatten och avlopp (va) splittrar Sörfjärden. Trettiotalet fastighetsägare har överklagat Nordanstigs kommun beslut att göra Sörfjärden till verksamhetsområde för va. Eventuell va-anslutningar av sjöbodar är ytterligare en komplicerande faktor.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Sörfjärden: Oenighet i Sörfjärden (19 februari 2015), Sörfjärden får strandnära tomter (15 oktober 2014), Nya tomtplaner i Sörfjärden (25 april 2014), Kolonilotter i Sörfjärden? (8 mars 2014), Klart med golf i Gnarp (3 mars 2014), Åter golf i Sörfjärden (22 februari 2014), Kommunal va till Sörfjärden (2 februari 2014), Fler tomter till Sörfjärden? (25 november 2013), Steg mot krog i Sörfjärden (13 maj 2013), Brukskapell blir föreningsägt? (15 april 2013), Ok från kommunerna (2 mars 2013), Ny krog på Hälsingekusten? (6 februari 2013), Sädesmagasin hotat (2 februari 2013), Kulturstig på nätet (30 januari 2013), Sörfjärden positiv (8 augusti 2012), Sörfjärden siktar (7 juli 2012) och Upprustad pir i Sörfjärden (4 juni 2012).

Jörgen Bengtson