Över 400 lägenheter
i havsläge i Hudiksvall

Förvandlingen av Hudiksvalls gamla hamnområde, med Kattvikskajen i fokus, går snabbt. Nu är det klart att det blir drygt 400 bostäder i detta attraktiva havsläge nära järnvägsstation, resecentrum och stadens mitt. Tidigare i veckan godkände kommunstyrelsens planutskott en strukturplan för Kattvikskajen, med bland annat kvarter, gatunät, bostäder, parkeringshus, kontor, takträdgårdar med växthus och grönytor.

I dag kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) planerna i Helahälsingland.se.

– Det blir över 400 lägenheter i en öppen och fin stadsdel med mycket grönytor, säger han.

– Närheten till järnvägsstationen är viktig, tillägger Mikael Löthstam.

Tanken är att Kattvikskajen ska få en blandad bebyggelse. Kommunstyrelsen säger att bostäderna ska vara minst 30 procent hyresrätter och minst 30 procent bostadsrätter.

Husen ska få stor variation, med olika takhöjder, olika byggnader, varierad placering av huskropparna, så de inte ska ligga på linje, och variationer i material och färg.

”Detta skapar ett brokigt uttryck och bryter upp linjära strukturer längs gatorna”, står det i handlingen om stadsbyggnadsprinciperna.

Längs Kolkajen ska den nya bebyggelsen upplevas som en förlängning av sjöbodarna på Möljen.

Än så länge finns inga detaljplaner för området, som är en förutsättning för byggnation. Tanken är att kommunen i höst ska fastställa detaljplan för den nya stadsdelen. Kommunen har, enligt tidigare beslut, frihet att tilldela mark direkt till intresserade byggare under hela processen.

– Det här kommer att bli en motor för hela kommunen och förstärker den positiva trenden vi nu befinner oss i, summerar Mikael Löthstam i ett pressmeddelande.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen, Håstaholmen och andra hamnområden som är berörda, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: Sexvåningshus i havsläge i Hudik (14 februari 2017), Arbete med nya kaj igång i Hudiksvall (13 januari 2017), Stadsdel Kattvikskajen (2 juli 2016), Nya Kattvikskajen tar form (4 juni 2016), Camping på Kattvikskajen (16 oktober 2014), Kattvikskajen för evigt (7 juni 2014), Bostäder vid Köpmanberget (15 mars 2014), Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Plan klar för Östra hamnen (4 oktober 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen (27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling (10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen (9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

Jörgen Bengtson
Bild: Hudiksvalls kommun