Från havsvik till hamn
– och bostadsområde

Hudiksvalls nya stadsdel Kattvikskajen har en historia som havsvik och hamn. Nu kommer den att sätta sin prägel på Hudiksvall som attraktivt bostadsområde med både havet och resecentrum ett fysiskt stenkast bort. Stadsdelen är också nominerad till ett av Sveriges ledande arkitekturpris, Planpriset, där Kattvikskajen är ett av fyra nominerade projekt. Juryn utser vinnaren den 25 mars 2021.

När Ostkustbanan nådde Hudiksvall 1927, fick staden sin nuvarande järnvägsstation. Då låg Kattvikens strandlinje bara några meter från järnvägsspåren. Än längre tillbaka i tiden, på 1600-talet, låg strandlinjen betydlig högre upp, ungefär vid Bjälkgatan, nedanför kyrkan.

I takt med att Hudiksvall växte som stad och sjöfarten ökade, ökade behovet av en större hamn. För att ge plats åt mer djupgående fartyg, började staden att fylla ut viken öster om järnvägsstationen, för att här bygga en ny hamn. Fritidsbåtarna fick flytta på sig till en ny småbåtshamn, där de befinner sig i dag.

– Att den nya kajen var byggd på sjöbotten blev tydligt, när den efter flera års användning, började sjunka på mitten ner i dyn. Det var på grund av den tunga belastningen från allt virke som lagrades på kajen. När Håstaholmens sågverk flyttades till Iggesund och träprodukterna slutade skeppas ut via Kattvikskajen, avslutades en lång i epok i Hudiksvalls historia, berättar Lars Sundin på Helahälsingland.se i dag.

Nu får området en helt ny inriktning med bostäder, kontor, handel, parkeringsgarage, kommunala verksamhetslokaler, parker – och en liten småbåtshamn.

Bilden är ett flygfoto över Hudiksvalls hamn, taget ovanför Köpmanberget. Fotografiet är förmodligen från tidigt 1920-tal. På bilden ser man att vissa förberedelser är gjorda för att dra fram Ostkustbanan. I förgrunden är Håstaholmens stabbar med sågade träprodukter på tork. Intill ligger ”Brända Brädgården”, Fernes badhus och Badhusparken.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen och Håstaholmen, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: Första spadtaget på Kattvikskajen (11 mars 2021), Kattvikskajen växer med bostäder, kontor och p-hus (5 oktober 2020), Start för bostäder på Kattvikskajen i Hudik (20 mars 2020),  HSB bygger havsnära i Hudik (6 mars 2020), Gigantisk satsning på havsnära boende i Hudik (25 februari 2020), Inga hinder för ”Havsläge Hudik” (11 december 2019), Första skopan på Kattvikskajen (17 augusti 2019), Bygget startar på Kattvikskajen 2020 (29 juni 2019), Kattvikskajen blir Havsläge Hudik (20 mars 2019), Kulturfest för Kattvikskajen? (22 november 2018), Hudik presenterar plan för Kattvikskajen (8 februari 2018), Sexvåningshus i havsläge i Hudik (14 februari 2017), Arbete med ny kaj igång i Hudiksvall (13 januari 2017), (3 augusti 2016), Stadsdel Kattvikskajen (2 juli 2016), Nya Kattvikskajen tar form (4 juni 2016), Bostäder i hamn? (28 oktober 2015), Camping på Kattvikskajen (16 oktober 2014), Kattvikskajen för evigt (7 juni 2014), Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen (27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling(10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen(9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

Jörgen Bengtson