Start för bostäder på
Kattvikskajen i Hudik

Bostadsbyggandet början på Kattvikskajen – Havsläge Hudik – hösten 2020. Hudiksvallsbostäder blir med största sannolikhet första byggare. Allmännyttan i Hudiksvall planerar att bygga cirka 60 lägenheter, varav ungefär hälften blir seniorboende. Närmast järnvägen kommer kommunala Fastighetsaktiebolag Glysis att bygga kontorshus och garage.

Till detta kommer Peab med cirka 60 lägenheter och ytterligare en bostadsbyggare med cirka 40 bostäder. Totalt innebär det omkring 160 bostäder.

Hudiksvalls kommunfullmäktige antog i september 2018 en detaljplan för Kattvikskajen, eller Havsläge Hudik som den heter officiellt. Efter beslut i Mark- och miljödomstolen i juni 2019 är det klart att detaljplanen gäller. Sedan dess har kommunen arbetat vidare med att få infrastrukturen på plats.

Totalt omfattar planen cirka 500 bostäder, varav minst 30 procent hyresrätter, samt allmänna och kommersiella byggnader. Planen är att alla hus ska byggas i olika former, storlekar och färger, för att matcha den befintliga stadskärnan. Till detta kommer allmänna ytor som gator, torg och parker. Det blir också attraktiva promenader längs vattnet.

Till detta kommer Kattvikskajens förlängning i öster, Håstaholmen, med 1 100 bostäder. Här har HSB Södra Norrland köpt mark för att bygga cirka 100 lägenheter i fyra punkthus på sex respektive sju våningar.

Det gör att det nu är klart för 260 bostäder i Hudiksvalls gamla hamn- och sågverksområde.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Kattvikskajen och Håstaholmen, förutom artiklar om Kattvikskajen som årlig loppmarknad: HSB bygger havsnära i Hudik (6 mars 2020), Gigantisk satsning på havsnära boende i Hudik (25 februari 2020), Inga hinder för ”Havsläge Hudik” (11 december 2019), Första skopan på Kattvikskajen (17 augusti 2019), Bygget startar på Kattvikskajen 2020 (29 juni 2019), Kattvikskajen blir Havsläge Hudik (20 mars 2019), Kulturfest för Kattvikskajen? (22 november 2018), Hudik presenterar plan för Kattvikskajen (8 februari 2018), Sexvåningshus i havsläge i Hudik (14 februari 2017), Arbete med ny kaj igång i Hudiksvall (13 januari 2017), (3 augusti 2016), Stadsdel Kattvikskajen (2 juli 2016), Nya Kattvikskajen tar form (4 juni 2016), Bostäder i hamn? (28 oktober 2015), Camping på Kattvikskajen (16 oktober 2014), Kattvikskajen för evigt (7 juni 2014), Camping på Kattvikskajen (16 december 2013), Havsnära tomter i Hudik (4 december 2013), Håstaholmen vill sälja Kattvikskajen (27 augusti 2013), Havsnära villatomter i Hudik (28 juni 2013), Oklar kajutveckling(10 juni 2013), Hamnstråk snart verklighet (17 maj 2013), Havsnära boende i Hudik (21 december 2012), Bostäder i Hudiks hamn (10 november 2012), Överens om Kattvikskajen (9 november 2012), Inga nya villahavstomter (7 november 2012), Havsnära villatomter på gång (17 oktober 2012), Hudik får havsnära stadsdel (10 oktober 2011).

Jörgen Bengtson
Bild: Hudiksvalls kommun