Skarpt läge för
vindkraft till havs

Planerna på stora vindkraftparker till havs på kusten utanför södra Hälsingland och norra Gästrikland har tagit steg framåt. Svea Vind Offshore AB har lämnat två ansökningar till mark- och miljödomstolen för två vindparker utanför Jungfrukusten.

Det ena ansökan är för Gretas klackar 2, ett havsområde på 57 kvadratkilometer, cirka tre mil öster om Söderhamn och 2,5 mil från fastlandet. Här vill Svea Vind Offshore bygga upp till 62 vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 250 meter alternativt 30 vindkraftverk men då med totalhöjd på upp till 300 meter.

Den andra rör Utposten 2, ett havsområde på 36 kvadratkilometer, cirka 1,7 mil öster om Axmar Bruk. Här vill bolaget bygga upp till 50 vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 250 meter alternativt 32 vindkraftverk med totalhöjd på upp till 350 meter.

Bolaget har valt dessa områdena för att de har bra vindförhållanden och bra grundförhållanden för placering av kraftverkens fundament.

Ansökningarna om tillstånd kommer att hanteras av mark- och miljödomstolen i Östersund. Svea Vind Offshore har – efter synpunkter som kommit fram i samrådet, som föregick ansökan till domstolen – sänkt maxhöjden till 300 meter. Domstolen kommer nu att pröva tillståndsansökan och avgöra om bolaget måste komplettera ansökningarna med något. Sedan kommer allmänhet, kommuner och myndigheter än en gång att få yttra sig över ansökan, innan domstolen beslutar. I detta skeende har också kommunerna rätt att använda sin vetorätt.

Energimyndighetens och Naturvårdsverkets generaldirektörer har tagit fram ett dokument, Nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad, som visar de nationella planerna län för län. För Sverige som helhet räknar de två myndigheterna med en elkraftsproduktion på 100 terawattimmar (TWh) om 20 år. Vindkraftsproduktionen i Gävleborg bör öka från 1,6 TWh till 7,5 TWh år 2040. En betydande del av kraftproduktionen är förlagd till Gävleborgskusten, totalt sju områden på Jungfrukusten. Svea Vind Offshores ansökan ligger inom dessa ramar.

Bilden har inget med ansökan att göra.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Svea Vind Offshores planer, som omfattar en stor del av vindkraften till havs utanför Gävleborgs kust, och andra vindkraftverksplaner på kusten: Kraftig ökning av vindkraft i länet (11 oktober 2020), Backar om vindkraft på Jungfrukusten (19 maj 2020), Havsbaserad vindkraft på gång (4 mars 2020), Sverige får havsplaner (18 december 2019), Vindkraft till havs på Jungfrukusten? (2 september 2018), Sverige på väg få havsplaner (28 mars 2018), ”Stadsplaner” även för hav (11 december 20169, Protester mot vindkraft (20 mars 2016), Havsvindkraft bra för djur (28 januari 2015), Vindkraft till havs på is (24 juni 2014), Tummetott till vindkraft (17 december 2013), Vindkraftsdebatt i Söderhamn (13 december 2013), Vindkraftverk på Hornslandet? (12 oktober 2013), Oklart med vindkraft till havs (5 oktober 2013), Vindkraft till Ödmården? (9 augusti 2013), Vindkraftsplan snart i mål? (3 juni 2013), Vindkraft bra för fiskar (10 augusti 2012), Rekordstor havspark (18 juli 2018), Framflyttad vindkraft (29 november 2011), Vindkraft på Enångerskusten? (20 november 2011), Vindkraft i kustbygden (11 juni 2011), Söderhamn satsar på vindkraft (16 mars 2011), Stor vindkraftspotential i Hudik (4 november 2010), Ja till vindkraft på Storgrundet (16 september 2010), Närmare vindkraft på Storgrundet (14 september 2010), Krav på mer vindkraft i Hudik (11 augusti 2010), Vindkraft till Hudiksvallskusten? (21 juli 2010) och Vindkraft på gång i skärgården (31 maj 2010).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay