Skarvjakt
på egen hand

Från 1 augusti i år är det fritt fram att bedriva skyddsjakt på mellanskarv utan tillåtelse från länsstyrelsen. Skyddsjakten kan, som den nya förordningen säger, bedrivas på ”enskilds initiativ”.

Det betyder att jägaren inte längre behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen. Den som gjort det i Gävleborg vet att länsstyrelsen varit motvillig att bevilja skyddsjakt.

Jakten på enskilt initiativ får ske för att förebygga skada, dock inte närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.

Jakten får ske vid fasta och rörliga fiskeredskap, dock inte handredskap, samt inom ett avstånd från dessa på 300 meter.

Jakten får också ske vid fiskodlingar och utsättningsplatser för fisk, med begränsningen maximalt sju dagar före och efter utsättningstillfället. Även här gäller att man får bedriva skyddsjakten upp till 300 meter från fiskodling och utsättningsplats.

Jakten får ske den 1 augusti–28/29 februari.

Jakten kräver tillstånd från jakträttsinnehavaren.

Bilden visar en av skarvar förödd ö i Söderhamns skärgård.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvens framfart på Hälsingekusten och även på Jungfrukusten i stort: Länsstyrelsen hindrar skarvjakt (30 juli 2021), Hudik drar vapen mot skarvarna (8 april 2021), Söderhamn har störst skarvproblem (7 oktober 2020), ”Skarven fiende nr ett mot laxöringen” (23 augusti 2020),  Skarvproblemet växer i Söderhamn (9 augusti 2020), Kan bli lättare att jaga skarv (29 juli 2020), Skarvjakten igång i Söderhamn (21 april 2020), Hudik till attack mot Kastellholmens skarv (1 april 2020), ”Halvera antalet skarvbon” (5 februari 2020), Länsstyrelsen ensam för skarven (21 november 2019), Skarvjakten blev total flopp i Söderhamn (10 september 2019), Allt fler häckande skarvar på kusten (8 september 2019), Kommunen håller ögonen på skarven (9 augusti 2019), Söderhamn vill ha mer skarvjakt (23 juli 2019), Söderhamn till offensiv mot skarven (11 juni 2019), Skarv hotar Kastellholmen (10 maj 2019), Inga åtgärder mot hatade skarvar (11 mars 2019), Skarven hot mot havsöringen (5 november 2018), Hatade skarven in i valrörelsen (28 augusti 2018), Skarv växande problem i Söderhamn (16 juli 2018), Skarvhäckningarna ökar på Jungfrukusten (11 oktober 2017), Skarvproblem i Söderhamn (9 april 2017), Gasolkanon mot skarvar (24 april 2016), Länsstyrelen för skarven(30 juli 2015), Nej till skarvjakt (9 mars 2015), Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Text och foto:
Jörgen Bengtson